PočetnaJavne rasprave

Javne rasprave

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ZA TERITORIJU OPŠTINE KNIĆ I O NACRTU ODLUKE O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NA TERITORIJI OPŠTINE KNIĆ
Informacije
Datum početka 24. 12. 2018.
Datum završetka 26. 12. 2018.
JAVNA RASPRAVA O NACRTU PREDLOGA STATUTA OPŠTINE KNIĆ
Informacije
Datum početka 05. 12. 2018.
Datum završetka 19. 12. 2018.
JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA, AKCIONOM PLANU ZA UKLJUČIVANJE GRAĐANA U PROCES DONOŠENJA ODLUKA O TROŠENJU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU U OPŠTINI KNIĆ
Informacije
Datum početka 04. 12. 2018.
Datum završetka 07. 12. 2018.
JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O PRVOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE KNIĆ ZA 2018. GODINU, NACRTU PROGRAMA O DRUGOJ IZMENI I DOPUNI PROGRAMA ODRŽAVANJA I RAZVOJA OPŠTINSKIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA, JAVNE RASVETE I DRUGIH KOMUNALNIH I JAVNIH
Informacije
Datum početka 07. 08. 2018.
Datum završetka 13. 08. 2018.
JAVNA RASPRAVA O PROGRAMU RADA CENTRA ZA KULTURU I BIBLIOTEKA ZA 2018. GODINU I TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KNIĆ ZA 2018. GODINU
Informacije
Datum početka 01. 06. 2018.
Datum završetka 05. 06. 2018.
JAVNA RASPRAVA O DRUGOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE KNIĆ ZA 2017. GODINU, O DRUGOJ IZMENI PROGRAMA MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE, O TREĆOJ IZMENI PROGRAMA ODRŽAVANJA I RAZVOJA OPŠTINSKIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA
Informacije
Datum početka 17. 11. 2017.
Datum završetka 23. 11. 2017.
JAVNA RASPRAVA O GODIŠNJEM PLANU RADA PU „CVETIĆ“ KNIĆ ZA 2017. / 2018. GODINU
Informacije
Datum početka 03. 10. 2017.
Datum završetka 11. 10. 2017.
JAVNA RASPRAVA O PRVOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE KNIĆ ZA 2017. GODINU, DRUGOJ IZMENI I DOPUNI PROGRAMA ZA PUTEVE, IZMENI I DOPUNI PROGRAMA MERA PODRŠKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I O DOPUNI PROGRAMA RADA CKTS KNIĆ
Informacije
Datum početka 17. 07. 2017.
Datum završetka 24. 07. 2017.
JAVNA RASPRAVA O IZMENI PROGRAMA JKP „KOMUNALAC“ I O IZMENI PROGRAMA ODRŽAVANJA I RAZVOJA OPŠTINSKIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA, JAVNE RASVETE I DRUGIH KOMUNALNIH I JAVNIH OBJEKATA U 2017. GODINI U OPŠTINI KNIĆ
Informacije
Datum početka 30. 05. 2017.
Datum završetka 05. 06. 2017.
JAVNA RASPRAVA O PROGRAMU RADA CENTRA ZA KULTURU, TURIZAM I SPORT-KNIĆ ZA 2017. GODINU
Informacije
Datum početka 10. 02. 2017.
Datum završetka 18. 02. 2017.
JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O DRUGOJ IZMENI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE KNIĆ ZA 2016. GODINU
Informacije
Datum početka 16. 11. 2016.
Datum završetka 21. 11. 2016.
GODIŠNJI PLAN RADA PREDŠKOLSKE USTANOVE „CVETIĆ“ KNIĆ ZA RADNU 2016 – 2017. GODINU
Informacije
Datum početka 07. 11. 2016.
Datum završetka 16. 11. 2016.
Nacrt Odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji opštine Knić

OPŠTINA KNIĆ
SKUPŠTINA OPŠTINE KNIĆ
Broj: 501-1329/16-01
27.01.2016.godine
KNIĆ

PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE KNIĆ, na osnovu čl.4. i čl. 6. Odluke o načinu sprovođenja javne rasprave i načinu obaveštavanja javnosti o održavanju javne rasprave (“Sl.glasnik RS“,br.108/08), a po inicijativi Opštinskog veća broj 501-1329/15-01, od 19.01.2016.godine , organizuje

JAVNU RASPRAVU

 1. Javna rasprava se sprovodi o:
  • nacrtu Odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji opštine Knić.
 2. Javna rasprava se organizuje u vremenskom periodu od 27.01.2016.godine do 26.02.2016.godine.
 3. Javna rasprava se organizuje:
  • isticanjem akta koji je predmet javne rasprave na sajtu opštine Knić
  • stavljanjem na uvid akta koji je predmet javne rasprave u Opštinskoj upravi-Stručnoj službi za skupštinske poslove i poslove Opštinskog veća,
  • dostavljanjem nacrta odluke predsednicima odborničkih grupa u Skupštini opštine Knić
 4. Primedbe, predlozi i mišljenja na nacrt akta dostavljaju se Opštinskom veću opštine Knić, do 26.02.2016.godine. do 12,oo časova.
 5. O isteku roka za dostavljanje primedbi Opštinsko veće će svesti javnu raspravu , nakon čega će se utvrditi predlog Odluke i isti uputiti Skupštini na razmatranje.

Broj: 501-1329/15-01
U Kniću, 27.01.2016.godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Milić Milović

Informacije
Datum početka 27. 01. 2016.
Datum završetka 26. 02. 2016.