ПочетнаПројекти / КонкурсиЈавни конкурс за извршиоца у Саветодавној служби

Јавни конкурс за извршиоца у Саветодавној служби

Јавни конкурс за извршиоца у Саветодавној служби

Oпштинска управа општине Кнић  расписује Јавни конкурс за место извршиоца у Саветодавној служби за грађане у општини Кнић. Услови за рад на радном местусу :стечено високо образовање из области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање  4 године или специјалистичким студијама на факултету.

Текст Конкурса у прилогу

ЈАВНИ КОНКУРС

Подели: