PočetnaProjekti / KonkursiJavni konkurs za izvršioca u Savetodavnoj službi

Javni konkurs za izvršioca u Savetodavnoj službi

Javni konkurs za izvršioca u Savetodavnoj službi

Opštinska uprava opštine Knić  raspisuje Javni konkurs za mesto izvršioca u Savetodavnoj službi za građane u opštini Knić. Uslovi za rad na radnom mestusu :stečeno visoko obrazovanje iz oblasti pravnih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje  4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu.

Tekst Konkursa u prilogu

JAVNI KONKURS