ПочетнаПројекти / КонкурсиЈавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Кнић за 2022. годину

Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Кнић за 2022. годину

Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Кнић за 2022. годину

На основу Одлуке Општинског веће општине Кнић. о расписивању Јавног конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мере енергетске санације уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Кнић за 2022. годину број ЈП1/22(„Службени гласник општине Кнић“ број 25/22) од 19.10.2022. године и Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи , термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП1/22 („Службени гласник општине Кнић “ број 7/22), општина Кнић (у даљем тексту: Правилник) расписује Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Кнић за 2022. годину

Документација у прилогу:

Прилог

Подели: