ПочетнаПројекти / КонкурсиКонкурс за јавне радове на териоторији општине Кнић

Конкурс за јавне радове на териоторији општине Кнић

Конкурс за јавне радове на териоторији општине Кнић

Национална служба за запошљавање – Филијала Крагујевац и општина Кнић  расписују Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2019. Години. Програм   јавних   радова   намењен   је   радном   ангажовању   првенствено   теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Последњи рок за пријем пријава за учешће на  јавном конкурсу је 30.06.2019. године.   Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка Национaлној служби филијале Крагујевац, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној служби филијале Крагујевац.

Комплетан текст Јавног позива са условима конкурса, као и образац пријаве можете преузети линку:

http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkursi-nsz-lokalna-samouprava/javni_konkursi_-_kni_.cid56837?page=1

Подели: