PočetnaLokalna poreska administracijaOdluke iz oblasti lokalne poreske administracije za 2015. godinu

Odluke iz oblasti lokalne poreske administracije za 2015. godinu

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2015. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE KNIĆ I ODREĐIVANJU PROSEČNIH CENA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI

ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA I NAJOPREMLJENIJE ZONE NA TERITORIJI OPŠTINE KNIĆ ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU

ODLUKA O UTVRĐIVANJU ELEMENATA POREZA NA IMOVINU NA TERITORIJI OPŠTINE KNIĆ

ODLUKA O OBAVEZI PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU NA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI NE VODE POSLOVNE KNJIGE, ZA NEPOKRETNOSTI KOJE SE NALAZE NA TERITORIJI OPŠTINI KNIĆ

ODLUKA O SPROVOĐENJU POPISA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI NE VODE POSLOVNE KNJIGE, ZA NEPOKRETNOSTI KOJE SE NALAZE NA TERITORIJI OPŠTINI KNIĆ