ПочетнаЛокална пореска администрацијаОдлуке из области локалне пореске администрације за 2017. годину

Одлуке из области локалне пореске администрације за 2017. годину

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији општине Кнић за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину и одређивање просечне цене одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу

Одлука о изменама и допунама одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Кнић за утврђивање пореза на имовину