ПочетнаПројекти / КонкурсиМамутова доња вилица из Гривца

Мамутова доња вилица из Гривца

Мамутова доња вилица из Гривца

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ да је у Гривцу пронађена мамутова доња вилица на месту где је до пре двадесетак хиљада година постојало језеро?

„За време плиоценског језерског стања у Шумадији сви делови и депресије у Гружи – између Јешевца, Котленика, Гледићких планина и Рудника, били су веома дуго под водом и у њима се наталожио језерски неогени материјал. После отицања овог језера у Гружи у наслаге језерског материјала усекла се река Гружа и изградила своју речну мрежу. По ободу некадашњег језерског басена још увек се, у Горњој Гружи, налазе знатне наслаге језерског неогеног материјала, а у првом реду жутога песка. Више куће Миодрага Каровића у Гривцу у језерском песку нађена је мамутова доња вилица, доказ да је језеро постојало веома дуго, чак до плеистоцена, до пре двадесетак хиљада година. Место налаза је на домаку данашњег корита реке Груже, која се дубоко усекла у неогени језерски материјал.“

Извор: Први на родној груди / Драгољуб М.Петровић

 

Подели: