ПочетнаПројекти / КонкурсиОдлука о избору програма и пројеката којима се из Буџета општине Кнић додељују средства за подстицање програма и пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма и пројеката

Одлука о избору програма и пројеката којима се из Буџета општине Кнић додељују средства за подстицање програма и пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма и пројеката

Одлука о избору програма и пројеката којима се из Буџета општине Кнић додељују средства за подстицање програма и пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма и пројеката

Из средстава планираних Одлуком о буџету општине Кнић за 2019. годину додељују се средства следећим удружењима:

Ловачко удружење “Владан Милошевић”, Културно-уметничко друштво “Гружа”, Културно-уметничко друштво “Стеван Книћанин” и Удружење “Влајкови другари” у износу од по 100.000,00 динара.

У року од 15 дана од доношења Одлуке о избору програма или пројеката од стране начелника Општинске управе и корисника ће се закључити Уговор са општином Кнић о међусобним правима, обавезама и одговорностима. Уколико корисник не потпише уговор у року од 15 дана сматраће се да је одустао од реализације програма/пројекта.

Комплетан текст Одлуке погледајте у прилогу ОВДЕ.

Подели: