ПочетнаПројекти / КонкурсиОглас о давање у закуп пословног простора

Оглас о давање у закуп пословног простора

Оглас о давање у закуп пословног простора

Комисија Оштинског већа општине Кнић објављује оглас о давању у закуп пословног простора јавним надметањем

Општина Кнић, даје у закуп путем јавног надметања пословни простор:

  • Пословно стамбена зграда у  Гружи
  • Дом културе у Лесковцу
  • Дом културе у Губеревцу

Наведене пословне просторије, дају се у закуп у поступку јавног надметања, који  спроводи Комисија коју формира Општинско веће општине Кнић.

Комисија има председника и четири члана.

Право учествовања на јавном надметању имају правна и физичка лица, ради обављања регистроване делатности, која уплате депозит на рачун: 840-742155843-80, шифра плаћања: 253, позив на број: 63-044, сврха уплате: уплата депозита по огласу, и испуњавају остале услове из огласа. Учесници јавног надметања су у обавези да поднесу пријаву за јавно надметање. Пријава се доставља најкасније до 14.12. 2018. године, до 15,00 часова на писарницу Општинске управе општине Кнић, у затвореном коверту, адресирану на: Комисија за издавање у закуп пословних просторија општине Кнић.

Јавно надметање ће се одржати: 17.12. 2018. године, у згради општине Кнић, – сала бр. 18.

Комплетан текст Огласа погледајте у прилогу.

Прегледајте и преузмите прилоге:
Oglas_o_davanju_u_zakup.pdf

Подели: