PočetnaProjekti / KonkursiOglas o davanju u zakup

Oglas o davanju u zakup

Oglas o davanju u zakup

Komisija za sprovođenje postupka za davanje u zakup raspisuje Oglas  o davanju u zakup površina javne namenena na teritoriji opštine Knić kojima su  postavljeni montažni objekti privremenog karaktera, javnim   nadmetanjem.  U prilogu tekst Oglasa i obrasci za prijavljivanje.

oglas

prijava 2

prijava 3

prijava