ПочетнаПољопривредаПочетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини

Почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини

Почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини

Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини је утврдила почетне цене закупа за парцеле које су обухваћене годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2024.годину.

У прилогу почетне цене закупа.

http://knic.rs/wp-content/uploads/2024/05/Zakljucak-o-cenama.pdf

Подели: