PočetnaProjekti / KonkursiPodsticaj poslodavcima za zapošljavanje teže zapošljivih lica

Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje teže zapošljivih lica

Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje teže zapošljivih lica

Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Kragujevac i opština Knić raspisuju Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2019. godini. Subvencija za otvaranje novih radnih mesta namenjena je poslodavcima sa sedištem na teritoriji opštine Knić, koji pripadaju privatnom sektoru,  radi zapošljavanja nezaposlenih lica iz kategorijeteže zapošljivih koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Kragujevac sa teritorije opštine Knić na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.

Visina subvencije iznosi: 200.000,00 dinara po licu, odnosno 240.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja. Poslednji rok za prijem prijava za učešće na  javnom konkursu je 31.07.2019. godine.

Zahtev sa biznis planom podnosi se u dva primerka Nacionalnoj službi filijale Kragujevac. Prijava se podnosi neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u Nacionalnoj službi filijale Kragujevac.

Kompletan tekst Javnog poziva sa uslovima konkursa, kao i obrazac prijave možete preuzeti na linku:

http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkursi-nsz-lokalna-samouprava/javni_konkursi_-_kni_.cid56837?page=1

Podeli: