PočetnaProjekti / KonkursiRaspisan javni konkurs za izbor direktora „Centra za kulturu i biblioteke“ opštine Knić

Raspisan javni konkurs za izbor direktora „Centra za kulturu i biblioteke“ opštine Knić

Raspisan javni konkurs za izbor direktora „Centra za kulturu i biblioteke“ opštine Knić

Upravni odbor „Centra za kulturu i biblioteke“  opštine Knić raspisao je Javni konkurs za izbor direktora. Uslovi su stečeno visoko obrazovanje  (od najmanje 240 ESPB bodova), radno iskustvo od pet godina, a kandidat za direktora dužan je da predloži program  rada i razvoja za mandatni period od četiri godine kao sastavni deo konkursne dokumentacije.

Rok za podnošenje prijava je osam dana. Kompletan tekst konkursa u prilogu.

Konkurs Centar