ПочетнаПројекти / КонкурсиРасписан јавни конкурс за избор директора ТО Кнић

Расписан јавни конкурс за избор директора ТО Кнић

Расписан јавни конкурс за избор директора ТО Кнић

Управни одбор Туристичке организације општине Кнић расписао је Јавни конкурс за избор директора. Услови су стечено високо образовање  (од најмање 240 ЕСПБ бодова), радно искуство од четири године, од чега најмање две године на руководећим пословима, активно знање страног језика који је обухваћен наставним планом и програмом министарства надлежног за послове просвете, познавање рада на рачунару, понуђен програм рада.

Рок за подношење пријава је осам дана. Комплетан текст конкурса у прилогу.

Konkurs TO

Подели: