PočetnaProjekti / KonkursiRaspisan javni konkurs za izbor direktora TO Knić

Raspisan javni konkurs za izbor direktora TO Knić

Raspisan javni konkurs za izbor direktora TO Knić

Upravni odbor Turističke organizacije opštine Knić raspisao je Javni konkurs za izbor direktora. Uslovi su stečeno visoko obrazovanje  (od najmanje 240 ESPB bodova), radno iskustvo od četiri godine, od čega najmanje dve godine na rukovodećim poslovima, aktivno znanje stranog jezika koji je obuhvaćen nastavnim planom i programom ministarstva nadležnog za poslove prosvete, poznavanje rada na računaru, ponuđen program rada.

Rok za podnošenje prijava je osam dana. Kompletan tekst konkursa u prilogu.

Konkurs TO