PočetnaProjekti / KonkursiRaspisan javni konkurs za postavljanje načelnika opštinske uprave opštine Knić

Raspisan javni konkurs za postavljanje načelnika opštinske uprave opštine Knić

Raspisan javni konkurs za postavljanje načelnika opštinske uprave opštine Knić

Raspisan javni konkurs za postavljanje načelnika opštinske uprave opštine Knić

Opštinsko veće opštine Knić raspisalo je Javni konkurs za postavljanje načelnika opštinske uprave opštine Knić. Konkurs se raspisuje za jednog izvršioca. Uslovi za rad na radnom mestu su: stečeno visoko obrazovanje iz oblasti pravnih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Neophodno je radno iskustvo , 5 godina rada u struci.

Adresa na koju se podnose prijave:

Opštinsko veće opštine Knić, 34240 Knić, – Komisija za izbor kandidata za načelnika Opštinske uprave opštine Knić.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati u prilogu.

Pregledajte i preuzmite priloge:
JAVNI_KONKURS.pdf