ПочетнаРегистар донетих одлука – решења за изградњу

Регистар донетих одлука – решења за изградњу

ROP-NKC-46858-ISAW-1/2021
Датум објављивања: 06.01.2022.
Назив инвеститора: Иван Димовић из Љуљака
Статус: издаје се
Документација: Решење