PočetnaProjekti / KonkursiSubvencije opštine Knić za zapošljavanje i samozapošljavanje

Subvencije opštine Knić za zapošljavanje i samozapošljavanje

Subvencije opštine Knić za zapošljavanje i samozapošljavanje

U okviru realizacije  Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Knić za 2019. godinu iz opštinskog budžeta za program samozapošljavanja biće izdvojeno 800.000,00 dinara, a za zapošljavanje nezaposlenih lica na novootvorenim radnim mestima u 2019. godini 400.000,00 dinara.

Tekstovi odluka u prilogu:

Odluka o odobravanju subvencija samozapošljavanje

Odluka o odobravanju subvencija zapošljavanje