ПочетнаПројекти / КонкурсиРани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице

Рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице

Рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице

Рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја поебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IB реда од Крагујевца до везе са државним путем IA реда А5 (Е-761)

Tekst oglasa za RJU

PPPPN IK Katrga-Kragujevac RJU

 

Подели: