Почетна2022јануар

јануар 2022

Због неповољне епидемиолошке ситуације и немогућности организовања рада, вртићи Предшколске установе „Цветић“ у Книћу и Гружи неће радити од сутра до петка, 28. јануара.

Општина Кнић ће и ове године стипендирати 20 студената који су први пут уписани на студије првог, другог или трећег степена високошколских установа чији је оснивач Република Србија, а чије се школовање финансира из буџета

Општинска управа општине Кнић обавештава породице са троје и више деце са територије општине Кнић да од 21. јануара могу да поднесу захтев за издавање  '' Поносне картице-Цена минус за  3 + '', којом могу

Рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја поебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IB реда од Крагујевца до везе са државним путем IA реда А5 (Е-761) Tekst oglasa za RJU PPPPN IK Katrga-Kragujevac RJU  

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања расписало је Други јавни позив за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду Србије у 2022. години.

Одељење за имовинско правне послове, урбанизам и грађевинарство Општинске управе општине Кнић објављује Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу туристичког комплекса на КП. БР. 797 и 798/2 КО Гривац у Книћу. У прилогу се