март 2023

Општина Кнић ће низом акција обележити Еколошку недељу. У недељу, 26. марта чланови Планинарског друштва „Каменац“ организоваће чишћење простора око бране уз Гружанско језеро и шуму у Жуњама. Сличне акције наредних дана организоваће ученици свих основних

Општинска управа општине Кнић обавештава породице са троје и више деце са територије општине Кнић да од 27. марта могу поднети захтев за издавање  ”Поносне картице-Цена минус за  3 +” за 2023. годину, којом могу

Дому за одрасле и старије особе „Нивеус тим“ у Равном Гају – Кнић,  потребни радници за следећа радна места: –              неговатељица, –              медицинска сестра (техничар) са лиценцом. Заинтресовани кандидати свој ЦВ и биографију могу послати на мејл niveustim@gmail.com

Од понедељка 27. марта Општина Кнић у сарадњи са ПССС Крагујевац пружаће услуге у пријављивању на Еаграр и у Книћу. Пољопривредници који нису путем нове платформе обновили статус газдинства и убележили биљну и животињску структуру

Донедавно рушевина, данас зграда за хвалу, Дом у Борчу добија нови изглед. Руководство општине решено да из темеља обнови Дом који је био место окупљања и светковања у Борчу, удруженим средствима, Општине, Владе Србије и

И овог пролећа почели смо да сређујемо Дом у Барама. Средствима наше општине мењамо столарију, уређујемо бину, препокривамо кров, спремамо се за прославу празника Цвети, традиционалне манифестације коју је руководство Општине Кнић обновило на радост

На данашњи дан пре 24 године почео је ваздушни напад НАТО снага на Савезну Републику Југославију. За 78 дана бомбардовања погинуло између 1.200 и 2.500 људи. Данас се сећамо невиних жртава. Централна манифестаија обележавања Дана сећања

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - одлука УС и 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014

На основу одлуке о покретању поступка за давање у закуп пословног простора, објављене у Сл.гл општине Кнић, број 03/2023. Комисија за спровођење поступка за давање у закуп утврдила је текст огласа који се налази у