PočetnaProjekti / Konkursi

Projekti / Konkursi

Arhiva

Program EU PRO koji finansira Evropska unija objavio je Drugi javni poziv za predloge projekata za nabavku opreme i uvođenje usluga za preduzetnike, mikro i mala preduzeća. Više informacija

Skupština opštine Knić - Komisija za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine i administrativna pitanja je pokrenula postupak prikupljanja inicijativa za dodelu opštinskih nagrada i drugih javnih

U okviru saradnje Republike Srbije i UNICEF-a Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i UNICEF organizovali su  seminar ''Prava deteta u jedinicama lokalne samouprave i upravljenje po meri

Prvim obukama za mentore iz predškolskih ustanova koje su uključene u SUPER projekat (Support to preschool education system reform in Serbia)  koji finansira Evropska unija, prisustvovalo je oko

Opštinska uprava opštine Knić  raspisuje Javni konkurs za mesto izvršioca u Savetodavnoj službi za građane u opštini Knić. Uslovi za rad na radnom mestusu :stečeno visoko obrazovanje iz

U okviru realizacije  Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Knić za 2019. godinu iz opštinskog budžeta za program samozapošljavanja biće izdvojeno 800.000,00 dinara, a za zapošljavanje nezaposlenih lica na

Opštinska uprava opštine Knić objavljuje javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju smeštajnog objekta u funkciji turizma na kp. br.1553/1 KO Balosava opština Knić. Javna prezentacija  se organizuje u

Na konkursa za dodelu sredstava crkvama i tradicionalnim verskim zajednicama iz budžeta opštine Knić za 2019. godinu prošao je projekat Crkvene opštine Pajsijević. U prilogu Rešenje o dodeli sredstava Rešenje

Projekat “Noveška za vas – Srbija”, koji podržava Kraljevina Norveška sa ciljem da doprinese ravnomernom društveno-ekonomskom razvoju u Srbiji kroz povećanje mogućnosti zapošljavanja, posebno ranjivih i marginalizovanih grupa,