PočetnaProjekti / KonkursiJavna prezentacija Urbanističkog projekta u Balosavama

Javna prezentacija Urbanističkog projekta u Balosavama

Javna prezentacija Urbanističkog projekta u Balosavama

Opštinska uprava opštine Knić objavljuje javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju smeštajnog objekta u funkciji turizma na kp. br.1553/1 KO Balosava opština Knić. Javna prezentacija  se organizuje u periodu od 26.avgusta  do 02. septembra   2019. godine,  uprostorijama opštine u Kniću – glavni hol i kancelarija br. 15 Odeljenje za imovinsko pravne poslove, urbanizam i građevinarstvo u peridu od 8-14 časova.

Tekst Oglasa i Urbanističkog projekta u prilogu

Oglas javni uvid

UP Balosava