ПочетнаПројекти / КонкурсиЈавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу индустријског објекта у Равном Гају

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу индустријског објекта у Равном Гају

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу индустријског објекта у Равном Гају

Одељење за имовинско правне послове, урбанизам и грађевинарство Општинске управе општине Кнић објављује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу индустријског објекта у Равном Гају на КП. БР. 2654/7, 2654/8 и 2654/9 КО Вучковица и КП. БР. 639/33 и 639/34 КО Љубић У прилогу се налази Оглас презентације и Урбанистички пројекат.

Оглас презентације
Урбанистички пројекат

Подели: