ПочетнаПројекти / КонкурсиЈавна презентација урбанистичког пројекта за реконструкцију, изградњу и пренамену објеката на кп.бр.2562/5, 2490/13 и 2490/24 КО Кн

Јавна презентација урбанистичког пројекта за реконструкцију, изградњу и пренамену објеката на кп.бр.2562/5, 2490/13 и 2490/24 КО Кн

Јавна презентација урбанистичког пројекта за реконструкцију, изградњу и пренамену објеката на кп.бр.2562/5, 2490/13 и 2490/24 КО Кн

Одељење за имовинско правне послове, урбанизам и грађевинарство  Општинске управе општине Кнић објављује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за реконструкцију, изградњу и пренамену објекта на кп.бр.2562/5, 2490/13, 2490/21 и 2490/24 КО Кнић. У прилогу се налази Оглас презентације и Урбанистички пројекат.

Оглас презентације
Урбанистички пројекат

Подели: