ПочетнаПројекти / КонкурсиЈавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу туристичког комплекса кп. бр. 797 и 798/2 КО Гривац у Книћу

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу туристичког комплекса кп. бр. 797 и 798/2 КО Гривац у Книћу

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу туристичког комплекса кп. бр. 797 и 798/2 КО Гривац у Книћу

Одељење за имовинско правне послове, урбанизам и грађевинарство  Општинске управе општине Кнић објављује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за ризградњу туристичког комплекса кп. бр. 797 и 798/2 КО Гривац у Книћу. У прилогу се налази Оглас презентације и Урбанистички пројекат.

Оглас презентације
ИДР Туристички комплекс
УП Туристички комплекс

Подели: