ПочетнаПројекти / КонкурсиЈавна презентација урбанистичког пројекта за реконструкцију средње школе и доградњу ученичког дома у Книћу – Шумадијска академоја на кп. бр.1686/1 КО Кнић

Јавна презентација урбанистичког пројекта за реконструкцију средње школе и доградњу ученичког дома у Книћу – Шумадијска академоја на кп. бр.1686/1 КО Кнић

Јавна презентација урбанистичког пројекта за реконструкцију средње школе и доградњу ученичког дома у Книћу – Шумадијска академоја на кп. бр.1686/1 КО Кнић

Одељење за имовинско правне послове, урбанизам и грађевинарство Општинске управе општине Кнић објављује Јавна презентација урбанистичког пројекта за реконструкцију средње школе и доградњу ученичког дома у Книћу – Шумадијска академоја на кп. бр.1686/1 КО Кнић. У прилогу се налази Оглас презентације и Урбанистички пројекат.

Оглас презентације
Урбанистички пројекат 1/2
Урбанистички пројекат 2/2

Подели: