ПочетнаСлужбени гласникСлужбени гласник – 2021. година

Службени гласник – 2021. година

[vc_row][vc_column][vc_column_text css=“.vc_custom_1640933647890{margin-bottom: 25px !important;}“]

Службени гласник број 23/2021 -29.12. 2021. године

[/vc_column_text][vc_column_text]АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ:

 1. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ СУБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ОДЛУКА О ВИСИНИ НОВЧАНОГ ДАВАЊА НЕЗАПОСЛЕНОЈ ПОРОДИЉИ
 3. ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ

АКТ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ

 1. ПОСЛОВНИК О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ

[/vc_column_text][vc_column_text]Преглед Преузимање[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=“.vc_custom_1639861119674{margin-bottom: 25px !important;}“]

Службени гласник број 22/2021 -17.12. 2021. године

[/vc_column_text][vc_column_text]АКТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ:

 1. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ПРЕДВИЂЕНОГ СПОРАЗУМОМ О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И ПОСЛОВА РАЗВОЈА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДОВА И ОПШТИНА И СЛИВУ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 1. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2022. ГОДИНУ
 2. ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2022. ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ
 3. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КНИЋ
 4. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ОПШТИНЕ КНИЋ У ЧЛАНСТВО УРУЖЕЊА ”ПОКРЕТ ЗА ДЕЦУ ТРИ ПЛУС” ИЗ ЧАЧКА
 5. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
 6. ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 7. КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2022. ГОДИНУ
 8. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ У СТАЛНОМ САСТАВУ
 9. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНСТВО САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
 10. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ДРУГОСТЕПЕНЕ КОМИСИЈЕ

[/vc_column_text][vc_column_text]Преглед Преузимање[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=“.vc_custom_1637326323613{margin-bottom: 25px !important;}“]

Службени гласник број 21/2021 -18.11. 2021. године

[/vc_column_text][vc_column_text]АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ

 1. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНE КНИЋ
 2. ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ
 3. ПРОГРАМ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2021. ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ
 4. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ/a>
 5. OДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2022. ГОДИНУ
 6. ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ
 7. РЕШЕЊE О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 8. РЕШЕЊE О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ
 9. ПРОГРАМ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ
 10. ПРОГРАМ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ
 11. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЦЕНОВНИКA РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

ПРИЛОГ

 1. ПРОЈЕКАТ ЈПП

[/vc_column_text][vc_column_text]Преглед Преузимање ПРОЈЕКАТ ЈПП[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=“.vc_custom_1635506303957{margin-bottom: 25px !important;}“]

Службени гласник број 20/2021 -29.10. 2021. године

[/vc_column_text][vc_column_text]АКТ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА:

 1. ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

[/vc_column_text][vc_column_text]Преглед Преузимање[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=“.vc_custom_1635232454597{margin-bottom: 25px !important;}“]

Службени гласник број 19/2021 -26.10. 2021. године

[/vc_column_text][vc_column_text]АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 1. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ
 3. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОГРЕБНИМ ДЕЛАТНОСТИМА
 4. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ И ЗАШТИТИ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 5. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 6. ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА (ЗГРАДА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ЗАБОЈНИЦИ, КП. БР.1956 КО ЗАБОЈНИЦА)
 7. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 8. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ДОБРИЦА ЕРИЋ“ У КНИЋУ
 9. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „СВЕТИ САВА“ У ТОПОНИЦИ

[/vc_column_text][vc_column_text]Преглед Преузимање[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=“.vc_custom_1633723871232{margin-bottom: 25px !important;}“]

Службени гласник број 18/2021 -08.10. 2021. године

[/vc_column_text][vc_column_text]АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА:

 1. ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ БЕЗ НАКНАДЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ “КОМУНАЛАЦ” КНИЋ
 2. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТОДАВНОГ-СТРУЧНОГ ТЕЛА ЗА ДОБРО УПРАВЉАЊЕ У ОПШТИНИ КНИЋ

[/vc_column_text][vc_column_text]Преглед Преузимање[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=“.vc_custom_1630138981194{margin-bottom: 25px !important;}“]

Службени гласник број 17/2021 -26. 08. 2021. године

[/vc_column_text][vc_column_text]АКТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ:

 1. ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ И ОГЛАС

[/vc_column_text][vc_column_text]Преглед Преузимање[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=“.vc_custom_1629719916289{margin-bottom: 25px !important;}“]

Службени гласник број 16/2021 -23. 08. 2021. године

[/vc_column_text][vc_column_text]

 1. АКТ КОМИСИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ

[/vc_column_text][vc_column_text]Преглед Преузимање[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=“.vc_custom_1628660258626{margin-bottom: 25px !important;}“]

Службени гласник број 15/2021 -09. 08. 2021. године

[/vc_column_text][vc_column_text]АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 1. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
 3. ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 4. ИЗМЕНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА „РАВНИ ГАЈ“

[/vc_column_text][vc_column_text]Преглед Преузимање[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=“.vc_custom_1627022323580{margin-bottom: 25px !important;}“]

Службени гласник број 14/2021 -21. 07. 2021. године

[/vc_column_text][vc_column_text]АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 1. ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2021. ГОДУНИ
 2. ПРОГРАМ О ПРВОЈ ИЗМЕНИПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2021. ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ
 3. ОДЛУКА О ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ КНИЋ
 4. ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА ПОКЛОНОМ
 5. ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ (КП.БР.2465/2 КО КНИЋ)
 6. ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ (КП.БР.2343 КО ЧЕСТИН)
 7. ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА (КП.БР.616 КО ЛЕСКОВАЦ)
 8. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ
 9. ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ
 10. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ
 11. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЦВЕТИЋ“ У КНИЋУ
 12. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЛАНИ РАД „КНИЋ“ У КНИЋУ
 13. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НОДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЛАНИ РАД „КНИЋ“ У КНИЋ

[/vc_column_text][vc_column_text]Преглед Преузимање[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=“.vc_custom_1626266083179{margin-bottom: 25px !important;}“]

Службени гласник број 13/2021 -14. 07. 2021. године

[/vc_column_text][vc_column_text]АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ:

 1. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ

[/vc_column_text][vc_column_text]Преглед Преузимање[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=“.vc_custom_1623992718074{margin-bottom: 25px !important;}“]

Службени гласник број 12/2021 -17. 06. 2021. године

[/vc_column_text][vc_column_text]АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ:

 1. ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ

[/vc_column_text][vc_column_text]Преглед Преузимање[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=“.vc_custom_1623132923899{margin-bottom: 25px !important;}“]

Службени гласник број 11/2021 -04. 06. 2021. године

[/vc_column_text][vc_column_text]АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 1. ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ
 2. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 3. ОДЛУКА О УПРАВЉАЊУ ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊУ
 4. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СТАЛНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И ТУРИЗМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ КНИЋ
 5. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ (КП БР.1144/1 КО ГРАБОВАЦ)
 6. ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА РАДНОГ ТЕЛА
 7. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ
 8. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „РАДА ШУБАКИЋ“ У ГРУЖИ

[/vc_column_text][vc_column_text]Преглед Преузимање[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=“.vc_custom_1622109884642{margin-bottom: 25px !important;}“]

Службени гласник број 10/2021 -27. 05. 2021. године

[/vc_column_text][vc_column_text]АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА:

 1. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ПРИВРЕМЕНО ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ

[/vc_column_text][vc_column_text]Преглед Преузимање[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=“.vc_custom_1619353114321{margin-bottom: 25px !important;}“]

Службени гласник број 09/2021 -22. 04. 2021. године

[/vc_column_text][vc_column_text]АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 1. ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “КОМУНАЛАЦ” КНИЋ

[/vc_column_text][vc_column_text]Преглед Преузимање[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=“.vc_custom_1618999423218{margin-bottom: 25px !important;}“]

Службени гласник број 08/2021 -21. 04. 2021. године

[/vc_column_text][vc_column_text]АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 1. ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “КОМУНАЛАЦ” КНИЋ
 2. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “КОМУНАЛАЦ” КНИЋ

[/vc_column_text][vc_column_text]Преглед Преузимање[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=“.vc_custom_1617601182667{margin-bottom: 25px !important;}“]

Службени гласник број 07/ 2021 -02.04. 2021. године

[/vc_column_text][vc_column_text]АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 1. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ОДЛУКА О ЗАЈЕДНИЧКОМ ГЕОГРАФСКОМ ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА И ОПШТИНА КНИЋ И РЕКОВЦА
 3. ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КНИЋ
 4. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „КНИЋ“ У КНИЋУ
 5. ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ

[/vc_column_text][vc_column_text]Преглед Преузимање[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=“.vc_custom_1617273285844{margin-bottom: 25px !important;}“]

Службени гласник број 06/ 2021 -01.04. 2021. године

[/vc_column_text][vc_column_text]АКТ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ:

 1. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ КОЈЕ ЈЕ ОБУХВАЋЕНО ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ

[/vc_column_text][vc_column_text]Преглед Преузимање[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=“.vc_custom_1616765362309{margin-bottom: 25px !important;}“]

Службени гласник број 05/ 2021 -26.03. 2021. године

[/vc_column_text][vc_column_text]АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА:

 1. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ

[/vc_column_text][vc_column_text]Преглед Преузимање[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=“.vc_custom_1616397197274{margin-bottom: 25px !important;}“]

Службени гласник број 04/ 2021 -19.03. 2021. године

[/vc_column_text][vc_column_text]АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА:

 1. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ

[/vc_column_text][vc_column_text]Преглед Преузимање[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=“.vc_custom_1615962669345{margin-bottom: 25px !important;}“]

Службени гласник број 03/ 2021 -16.03. 2021. године

[/vc_column_text][vc_column_text]АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА:

 1. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉУШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ
 2. ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

[/vc_column_text][vc_column_text]Преглед Преузимање[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=“.vc_custom_1613720566648{margin-bottom: 25px !important;}“]

Службени гласник број 02/ 2021 -17.02. 2021. године

[/vc_column_text][vc_column_text]АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 1. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА ПО ОСНОВУ РАДА И ОБАВЉАЊА ФУНКЦИЈА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ОДЛУКА О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ
 3. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА ПОСЛОВА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕЧИШЋАВАЊА И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ОДВОЂЕЊУ ОТПАДНИХ ВОДА
 4. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
 5. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕНА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ
 6. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ 2. РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ
 7. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ – ИСПОРУЧЕНУ ВОДУ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА, САКУПЉАЊЕ И ОДВОЖЕЊЕ СМЕЋА

[/vc_column_text][vc_column_text]Преглед Преузимање[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=“.vc_custom_1612173055874{margin-bottom: 25px !important;}“]

Службени гласник број 01/ 2021 -29.01. 2021. године

[/vc_column_text][vc_column_text]АКТ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА:

 1. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ”ЦВЕТИЋ” У КНИЋУ ЗА 2021. ГОДИНУ

АКТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ:

 1. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА ПЕРИОД 2021-2027. ГОДИНЕ

ОСТАЛИ АКТИ:

 1. ПОСЛОВНИК О РАДУ ЖЕНСКЕ ОДБОРНИЧКЕ МРЕЖЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ КНИЋ

[/vc_column_text][vc_column_text]Преглед Преузимање[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]