ПочетнаДруштвоВлада Србије и Општина Кнић решавају вишедеценијски проблем Гружанског језера

Влада Србије и Општина Кнић решавају вишедеценијски проблем Гружанског језера

Влада Србије и Општина Кнић решавају вишедеценијски проблем Гружанског језера

Влада Републике Србије, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у марту ове године донело је одлуку о изради новог Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Гружа“. Сада је  на снази План посебне намене донет 1976. године, решење које је потпуно превазиђено, а због великог броја примедби 2013. године није усвојен тадашњи предлог Плана. Сва досадашња решења, како је процењено неадекватно су штитила Гружанску акумулацију и интересе грађана општине Кнић, па су надлежни у Републици и Општини одлучили да после више деценија трајно реше проблем Гружанског језера. Иницијативу су покренули  председник Општине Кнић, Срећко Илић и министар грађевинарства, Томислав Момировић и она има  има за циљ суштинско и дугорочно решавање проблема Гружанског језера. Нови Просторни план заштите Гружанског језера треба да обезбеди очување акумулационог језера Гружа и производњу здраве пијаће воде и да створи услове за развој спортско-рекреативног туризма на језеру, које је стратешки ресурс за развој општине Кнић.

Влада Републике Србије покренула је процедуру, усвојила сва потребна документа, па би нацрт новог Просторног плана заштите Гружанског језера, чију израду финансира Министарство грађевинарства, требало да буде завршен у марту следеће године.

 

Подели: