ПочетнаДруштвоПозив банкама да кредитирају субвенционисане камате пољопривредницима у општини Кнић

Позив банкама да кредитирају субвенционисане камате пољопривредницима у општини Кнић

Позив банкама да кредитирају субвенционисане камате пољопривредницима у општини Кнић

Позивају се банке заинтересоване за краткорочно кредитирање физичких лица – носиоца активног комерцијалног пољопривредног газдинства са територије општине Кнић, за набавку обртних средстава (репроматеријал, средства за заштиту биља, куповину стоке, прикључних машина, опреме, укључујући и половну опрему и друго), уз учешће Општине Кнић  у субвенционисању камате, да поднесу писане понуде са условима  кредитирања.

Општина Кнић је за плаћање камата својим пољопривредницима ове године у буџету издвојила два милиона динара.

Детаљније у Јавном позиву.

http://knic.rs/wp-content/uploads/2022/03/JAVNI-POZIV-BANKAMA-2022.GOD..pdf

Подели: