Почетна2022 (Page 33)

јануар 2022

Одељење за имовинско правне послове, урбанизам и грађевинарство Општинске управе општине Кнић објављује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу индустријског објекта у Равном Гају на КП. БР. 2654/7, 2654/8 и 2654/9 КО Вучковица и

Компанија Рио Тинто не врши истраживања у Коњуши. Кота на Гугл мапи, која је последњих дана изазвала забринутост грађана општине Кнић, постављена је са привтаног профила. Реч је о потезу појединца, дезинформацији или намери да