ПочетнаАкти Општинске управе из области јавних набавки

Акти Општинске управе из области јавних набавки

Акти Општинске управе из области јавних набавки

План јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2020. годину

Правилник о ближем уређењу јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, спровођење поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама

План јавних набавки за 2016. годину

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Квартални извештаји 2015. година

План јавних набавки за 2015. годину

Подели: