ПочетнаБуџет за 2023. годину

Буџет за 2023. годину

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ЗА 2023. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2023. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2023. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2023. ГОДИНУ