ПочетнаБуџетБуџет за 2015. годинуШестомесечни извештаји – 2015. година

Шестомесечни извештаји – 2015. година

Извештај о оствареним приходима и примањима као и извршеним расходима и издацима буџета по наменама и корисницима за период I-VI 2015.године

ПреузимањеВеличина: 66.07 KB

Програмска структура расхода за период I-VI 2015.године

ПреузимањеВеличина: 520.92 KB

Укупно планирани и извршени јавни расходи и издаци за период I-VI према економској класификацији и изворима финансирања

ПреузимањеВеличина: 613.87 KB

Укупно планирани и извршени јавни расходи и издаци за период I-VI према функционалној класификацији

ПреузимањеВеличина: 114.11 KB

Преглед реализације прихода I-IX 2015.године

ПреузимањеВеличина: 56.18 KB

Преглед реализације расхода I-VI 2015.године

ПреузимањеВеличина: 1.15 MB

Стална резерва I-VI 2015.године

ПреузимањеВеличина: 73.12 KB

Текућа буџетска резерва I-VI 2015.године

ПреузимањеВеличина: 111.99 KB