ПочетнаПројекти / КонкурсиДонета Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Кнић

Донета Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Кнић

Донета Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Кнић

На основу Закона о пољопривредном земљишту, Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој и Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, председник општине Кнић је донео Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Кнић и расписује оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Кнић.

Рок за подношење документације за пријављивање је 15. октобар 2018. године до 10:00 часова. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу општинске управе општине Кнић до наведеног рока, без обзира на начин достављања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Услови за пријављивање на јавно надметање доступни су у прилогу.

Прегледајте и преузмите прилоге:
knic_oglas_2.pdf

Подели: