ПочетнаДруштвоФормирана радна група за изградњу северне обилазнице око Крагујевца и тзв. гружанског коридора

Формирана радна група за изградњу северне обилазнице око Крагујевца и тзв. гружанског коридора

Формирана радна група за изградњу северне обилазнице око Крагујевца и тзв. гружанског коридора

У Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре формирана је радна група за праћење и реализацију пројекта „Изградња северне обилазнице око Крагујевца и изградње државног пута IA реда од Крагујевца до везе са државним путем IA- A5 (Е-761) у Мрчајевцима”. Председник радне групе  је министар Томислав Момировић, а чланови су, уз представнике министарства , ЈП Путева Србије и директора Коридора Србије, Александра Антића и градоначелници Крагујевца, Краљева, Чачка и председник Општине Кнић, Срећко Илић.

У току је израда планске и пројектне документације за овај путни правац, у чијој ће представници свих општина активно учествовати. Носилац израде планске и пројектне документације су ЈП Путеви Србије, а инвеститорску функцију у процесу изградње деонице обављају Коридори Србије. Очекивани период завршетка израде планске и пројектне документације је до краја 2021. године, када се може очекивати почетак првих припремних радова. На састанку је потврђено да ће се посебна пажња посветити територији општине Кнић због питања бављења  пољопривредом у том крају и да ће се сви захтеви локалне самоуправе посебно уважити.

Подели: