ПочетнаПројекти / КонкурсиЈавна презентација Урбанистичког пројекта „Сунчев брег“

Јавна презентација Урбанистичког пројекта „Сунчев брег“

Јавна презентација Урбанистичког пројекта „Сунчев брег“

Одељење за имовинско правне послове, урбанизам и грађевинарство Општинске управе општине Кнић објављује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта  са архитектонско урбанистичким решењем за изградњу зграде за становање заједница –дом за старе на кп.бр. 498 ко Вучковица.

 У прилогу текст огласа и Урбанистички пројекат.

oglas UP Suncev breg

URBANISTICKI PROJEKAT SUNCEV BREG na kp br.498 Ko Vuckovica potpisano

 

Подели: