ПочетнаПројекти / КонкурсиЈавна презентација Урбанистичког пројекта са идејним решењем за реконструкцију средње школе и доградњу ученичког дома у Книћу

Јавна презентација Урбанистичког пројекта са идејним решењем за реконструкцију средње школе и доградњу ученичког дома у Книћу

Јавна презентација Урбанистичког пројекта са идејним решењем за реконструкцију средње школе и доградњу ученичког дома у Книћу

Одељење за имовинско правне послове, урбанизам и грађевинарство Општинске управе општине Кнић објављује Јавна презентација Урбанистичког пројекта са идејним решењем за реконструкцију средње школе и доградњу ученичког дома у Книћу. У прилогу се налази Оглас презентације и Урбанистички пројекат

Оглас презентације
Урбанистички пројекат

Подели: