ПочетнаДруштвоЈавна презентација урбанистичког пројекта система за пречишћавање отпадних вода

Јавна презентација урбанистичког пројекта система за пречишћавање отпадних вода

Јавна презентација урбанистичког пројекта система за пречишћавање отпадних вода

Општинскa управa општине Кнић објављује јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на кп. бр.2926 и прикључног цевовода на колектор на деловима кп.бр.2928/4, 2936, 2935/2, 2935/1 и 2934 КО  Кнић.

У прилогу Оглас позива и текст Урбанистичког пројекта.

http://knic.rs/wp-content/uploads/2020/12/Oglas-prezentacija-UP-PPOV.doc

http://knic.rs/wp-content/uploads/2020/12/Ceo-UP.pdf

Подели: