ПочетнаПројекти / КонкурсиЈавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Топоница на к.п. бр. 398/2, 399/2 КО Кусовац и Гружа на к.п. бр. 1144/1, 1234/1 КО Грабовац

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Топоница на к.п. бр. 398/2, 399/2 КО Кусовац и Гружа на к.п. бр. 1144/1, 1234/1 КО Грабовац

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Топоница на к.п. бр. 398/2, 399/2 КО Кусовац и Гружа на к.п. бр. 1144/1, 1234/1 КО Грабовац

Одељење за имовинско правне послове, урбанизам и грађевинарство Општинске управе општине Кнић објављује Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Топоница на к.п. бр. 398/2, 399/2 КО Кусовац и Гружа на к.п. бр. 1144/1, 1234/1 КО Грабовац. У прилогу се налази Оглас презентације и Урбанистички пројекат.

Оглас

УП за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Гружа

УП за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Топоница

Подели: