ПочетнаПољопривредаЈавни позив за земљиште у државној својини

Јавни позив за земљиште у државној својини

Јавни позив за земљиште у државној својини

У оквиру годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини, општина Кнић објављује:

Јавни позив за Остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кнић за 2020. годину и

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кнић за 2020. годину

Комплетан текст позива у прилогу.

JAVNI POZIV za dokazivanje prava preceg zakupa za GP 2019

JAVNI POZIV za КОRISCENJE BEZ NAKNADE za GP 2019

Подели: