ПочетнаПројекти / КонкурсиЈавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за изградњу далековода

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за изградњу далековода

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за изградњу далековода

Одељење за имовинско правне послове, урбанизам и грађевинарство  Општинске управе општине Кнић оглашава јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за изградњу далековода 35кв, ТС 35/10кв,КГ 0024 „ Страгари“ преко ТС35/10кв, КГ 023 „ Баре“ на територији општине Кнић. Текст Огласа и Плана детаљне регулације у прилогу.

PDR DV 35kV Knic

оглас скен

Подели: