ПочетнаПројекти / КонкурсиКако препознати дискриминацију

Како препознати дискриминацију

Како препознати дискриминацију

У оквиру пројекта „Jaчaњe лoкaлних  антидискриминaциoних кaпaцитeтa и институциoнaлних кaпaцитeтa Пoвeрeникa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти“ који се реализује уз подршку Министарства спољних послова Краљевине Норвешке у општини Кнић, сали 18 са почетком у 10.00 часова биће ордржана стручна обука. Представници локалне самоуправе биће упознати са активностима које се односе на унапређење рада локалних самоуправа у области препознавања и сузбијања дискриминације, као и активностима  које се односе на промоцију рада институције Повереника за заштиту равноправности. Циљ обуке и целог пројекта је прoмoвисaње и jaчaње рaвнoпрaвнoсти нa свим пoљимa и стварања бољих и праведнијих услова за живот свих грађана и грађанки у локалним заједницама.

Резултати пројекта и општа слика борбе против дискриминације у Србији и региону биће представљени стручној и најширој јавности на Регионалној конференцији у Београду крајем године. На конференцији ће бити спроведена и церемонија за доделу Гoдишње нaгрaде зa oпштину или грaд једнаких могућности за 2019. године.

 

Подели: