ПочетнаПројекти / КонкурсиКонкурс за попуњавање извршилачког радног места

Конкурс за попуњавање извршилачког радног места

Конкурс за попуњавање извршилачког радног места

Oпштинска управа општине Кнић оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места.

Радно место које се попуњава:

Руководилац Одељења за финансије и буџет, у звању самосталног саветника, 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из области економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Радно искуство: 5 година радног искуства у струци.

Рок за подношење пријава је 15 дана од објављивања у листу „Послови“. Конкурс је у листу објављен 14.11.2018. године.

Комплетан текст конкурса можете преузети у прилогу.

Прегледајте и преузмите прилоге:
Javni_konkurs_1.pdf

Подели: