ПочетнаЛокална пореска администрацијаОдлуке из области локалне пореске администрације за 2016. годину

Одлуке из области локалне пореске администрације за 2016. годину

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Кнић и одређивању просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за тек. годину (WORD)

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Кнић и одређивању просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за тек. годину (PDF)