ПочетнаЈавне набавке 2021.

Јавне набавке 2021.

ЈН за одабир приватног партнера за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Кнић
број ЈН: 45/2021
Информације
Наручилац Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић бб, 34 240 Кнић
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета Услуге
Општи речник набавки CPV ознака: 71314200- Услуге у вези са управљањем енергијом
Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, javnenabavke@knic.rs
Процењена вредност 217.111.761,05
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Рок за подношење 07.02.2022 12:00:00
Противградне ракете
број ЈН: 7/2021
Информације
Наручилац Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић бб, 34 240 Кнић
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета Добра
Општи речник набавки CPV ознака: 24613000- Противградне ракете
Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, javnenabavke@knic.rs
Процењена вредност 1.416.667,00
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Рок за подношење 29.04.2021 09:00:00
Услуга стручног надзора на извођењу радова на изградњи манипулативне саобраћајнице у оквиру радне зоне Равни Гај, II фаза
број ЈН: 8/2021
Информације
Наручилац Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић бб, 34 240 Кнић
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета Услуге
Општи речник набавки CPV ознака: 71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова
Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, javnenabavke@knic.rs
Процењена вредност 420.000,00
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Рок за подношење 27.04.2021 10:00:00
Израда Пројектно – техничке документације за реконструкцију Дома културе у Гружи, општина Кнић
број ЈН: 6/2021
Информације
Наручилац Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић бб, 34 240 Кнић
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета Услуге
Општи речник набавки CPV ознака: 71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова
Контакт Маријана Лазаревић, службеник за јавне набавке, nabavke@knic.rs
Процењена вредност 250.000,00
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Рок за подношење 05.04.2021 10:00:00
Израда Пројектно – техничке документације за реконструкцију Дома културе у Топоници, општина Кнић
број ЈН: 5/2021
Информације
Наручилац Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић бб, 34 240 Кнић
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета Услуге
Општи речник набавки CPV ознака: 71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова
Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, javnenabavke@knic.rs
Процењена вредност 250.000,00
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Рок за подношење 02.04.2021 11:00:00
Израда Пројектно – техничке документације за реконструкцију Дома културе у Борчу, општина Кнић
број ЈН: 4/2021
Информације
Наручилац Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић бб, 34 240 Кнић
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета Услуге
Општи речник набавки CPV ознака: 71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова
Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, javnenabavke@knic.rs
Процењена вредност 166.667,00
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Рок за подношење 29.03.2021 10:00:00
Електрична енергија за јавну расвету на територији општине Кнић, Електрична енергија за потребе Општинске управе општине Кнић, по партијама
Партија 1. Електрична енергија за уличну јавну расвету на територији општине Кнић
Партија 2. Електрична енергија за потребе Општинске управе општине Кнић за 2021. годину
број ЈН: 3/2021
Информације
Наручилац Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић бб, 34 240 Кнић
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета Добра
Општи речник набавки CPV ознака: 09310000 – Електрична енергија
Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, javnenabavke@knic.rs
Процењена вредност 13.750.000,00
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Рок за подношење 29.03.2021 10:00:00
Уклањање лешева угинулих животиња и збрињавање паса луталица на територији општине Кнић, по партијама
Партија 1. Услуга уклањања лешева угинулих животиња
Партија 2. Услуга хватања паса луталица на територији општине Кнић
број ЈН: 2/2021
Информације
Наручилац Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић бб, 34 240 Кнић
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета Услуге
Општи речник набавки CPV ознака: 90500000 – Услуге у вези са отпацима и отпадом;

CPV ознака: 98380000 – Услуге штенара

Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, javnenabavke@knic.rs
Процењена вредност 2.083.333,00
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Рок за подношење 17.02.2021 10:00:00
Материјал за саобраћај – гориво
број ЈН: 1/2021
Информације
Наручилац Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић бб, 34 240 Кнић
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета Добра
Општи речник набавки 09000000 – Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и други извори енергије
Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, javnenabavke@knic.rs
Процењена вредност 1.750.000,00
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Рок за подношење 05.02.2021 10:00:00
Одржавање и поправке биротехничке и рачунарске опреме: Партија 1. Штампачи и фотокопир апарати
број ЈН: 26/2020
Информације
Наручилац Општина Кнић – Општинска управа општине Кнић бб, 34 240 Кнић
Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета Услуге
Општи речник набавки 50310000 – Одржавање и поправка канцеларијских уређаја
Контакт Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, javnenabavke@knic.rs
Процењена вредност 750.000,00
Преузимање документације Линк ка порталу јавних набавки
Рок за подношење 08.01.2021 10:00:00