ПочетнаПољопривредаНаставаља се уређење корита реке Груже

Наставаља се уређење корита реке Груже

Наставаља се уређење корита реке Груже

Општина Кнић, град Краљево, ЈПВ „Србијаводе“  уз финансијску подршку Владе Србије настављају уређење корита реке Груже. Радови су планирани на деоници од моста на локалном путу Губеревац -Закута узводно до моста на магистралном путу  Крагујевац – Краљево  у дужини од 5 километара. Истовремено започети су припремни  радови  ( геодетско снимање и израда пројектно планске документације) за даљу реализацију пројекта уређења водотока реке Груже до бране на  акумулационом језеру  у Пајсијевићу. Почетак радова, у присуству предстравника Кнића, Краљева и предузећа „Србијаводе“, симболично ће бити означен  у среду, 14. августа постављањем табле крај моста у Закути. Административна процедура неопходна за наставак уређења Груже завршена је у рекордном року захваљујући солидарности власника парцела на обалама реке и пожртвованости општинских службеника. Радници Општинске управе Кнића су захваљујући разумевању  власника парцела  у кратком року прибавили сагласности за  пролаз механизације кроз  парцеле које су уз реку Гружу. Том приликом пољопривредници су показали нескривено задовољство што ће се коначно уредити река која им је својим честим изливањем онемогућавала редовну и квалитетну пољопривредну производњу на најплоднијој земљи у долини Груже.

Такође, у оквиру отклањања последица катастрофалних бујичних поплава које су у јуну ове године погодиле општину Кнић, припремљени  су пројекти и за санацију и уређење водотокова другог реда. Реч је о 11 река и потока, притока реке Груже у  дужини од око 25 километара чије ће уређење  обезбедити  бољи  проток воде и заштиту од нових поплава. Радови ће бити спроведени средствима Владе Републике Србије као приоритетна мера санације последица поплава у општини Кнић, где је у седам села са највећим последицама елементарне непогоде, још увек на снази ванредна ситуација.

Подели: