ПочетнаДруштвоНове цене комуналних услуга ЈКП „Комуналац“ Кнић

Нове цене комуналних услуга ЈКП „Комуналац“ Кнић

Нове цене комуналних услуга ЈКП „Комуналац“ Кнић

Усвојен је нов ценовник комуналних услуга ЈКП „Комуналац“ Кнић: за испоручену воду, одвођење и пречишћавање отпадних вода, сакупљање и одвожење смећа. Нове цене комуналних услуга ЈКП „Комуналац“ Кнић ће се примењивати од 1. марта.

У прилогу нов ценовник комуналних услуга ЈКП „Комуналац“ Кнић.

http://knic.rs/wp-content/uploads/2021/01/Cenovnik-komunalnih-usluga.pdf

Подели: