ПочетнаПољопривредаОдређене почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кнић у другом кругу

Одређене почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кнић у другом кругу

Одређене почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кнић у другом кругу

У другом кругу надметања одређене су почетне ценe закупа за укупно 150 јавних надметања, која су обухваћена Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Кнић за 2019. годину и планираних за давање у закуп по класама и културама.

Комплетан текст Закључка, са табеларним приказом по класама и културама и одређеним ценама у Прилогу.

 

Zaljučak CENA 2. KRUG

Подели: