ПочетнаИзвештајиОдржана 29. седница Скупштине општине Кнић

Одржана 29. седница Скупштине општине Кнић

Одржана 29. седница Скупштине општине Кнић

На почетку данашње седнице одборници су разматрали Одлуку о измени и допуни Локалног акционог плана за запошљавање општине Кнић за 2018. годину, као и Одлуку о симболима и употреби симбола општине Кнић.

Разматрана је и Одлука о другој имени Одлуке о установљењу општинских и других јавних признања општине Кнић, као и Одлука о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Кнић.

Одборници су потом разматрали Правилник о условима, поступку и начину коришћења средстава за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава, као и Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за мирно решење спорова за накнаду штете услед уједа паса луталица.

Пред одборницима се такође нашао и финансијски план и програм Центра за социјални рад Кнић, као и предлог Решења о другој измени решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Кнић.

Поред наведеног, одборници су разматрали и предлог решења о престанку мандата члана Управног одбора Туристичке организације општине Кнић, као и предлог решења о именовању члана Управног одбора Туристичке организације општине Кнић.

Крај данашње седнице по обичају је био резервисан за одборничка питања и иницијативе.

Подели: